Snickeri och snickeridetaljer

Romelanda Snickeri tillverkar snickeridetaljer såsom lister, paneler, grindar och konsoler för både nyproduktioner och renoveringar av äldre hus.

För att se fler snickeridetaljer: Marstrands Arkitektkontor

För tillverkning av möbelsnickerier hänvisar vi till Sak i trä i Kungälv.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera det som ni vill ha hjälp med!